Πετώντας τρόφιμα στέλνουμε τα λιγοστά υδάτινα αποθέματα στην αποχέτευση

March 24, 2011 § Leave a comment

Οι Βρετανοί πετούν εκατομμύρια τόνους τροφίμων κάθε χρόνο, ένα έγκλημα που συνδέεται με την τεράστια ποσότητα νερού που απαιτούν για να αναπτυχθούν.

Κι ενώ οι καταναλωτές ρίχνουν εκατομμύρια τόνους αφάγωτα τρόφιμα στα σκουπίδια κάθε χρόνο, λίγοι σκέφτονται το κόστος των εν λόγω αποβλήτων και το νερό που χρειάστηκε μέχρι να αναπτυχθούν και να καταναλωθούν αυτές οι τροφές.

Έρευνα δείχνει ότι πετάμε, κατά μέσο όρο, το διπλάσιο νερό ανά έτος, με τη μορφή αφάγωτων τροφίμων αλλά και με το πλύσιμο και το ποτό. Το χειρότερο είναι ότι, αυξάνοντας την ποσότητα των τροφών μας που προέρχονται από χώρες όπου το νερό σπανίζει, δημιουργείται τεράστιο αντίκτυπο για την επάρκεια των πολύτιμων υδάτινων πόρων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για τις επιπτώσεις του “ενσωματωμένου στα τρόφιμα νερού” που χάνεται στα απόβλητα τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπιστώνεται ότι περισσότερο από 5% του νερού που χρησιμοποιείται πετιέται με τη μορφή υπολειμμάτων τροφίμων.

Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος Waste and Resources Action Program (WRAP) σε συνεργασία με το WWF και δημοσιεύεται με τίτλο: “Νερό και Ανθρακικό Αποτύπωμα των τροφίμων στα νοικοκυριά”.

Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων και πετιέται από τα νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε περίπου 6.2 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Αυτό αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής δυναμικότητας νερού του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο περιλαμβάνει νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και τη γεωργία.

Περίπου το ένα τέταρτο του νερού που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια και επεξεργασία των τροφίμων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μεγάλο μέρος προέρχεται από τις χώρες που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα έλλειψης νερού. Καθώς ολοένα περισσότερες χώρες υποφέρουν από λειψυδρία, οι εξαγωγές αυτές μπορεί να μειώσουν περαιτέρω τους φυσικούς πόρους και να προκαλέσουν περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τα απορρίμματα τροφών φέρνουν κι ένα άλλο περιβαλλοντικό κόστος: τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 3%, που ισοδυναμεί με το ποσό που παράγεται από 7 εκατ. αυτοκίνητα ετησίως. Ο Liz Godwin, διευθύνων σύμβουλος της Wrap, δήλωσε σχετικά: “Αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά εντυπωσιακά και παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν συζητηθεί ευρέως, το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων και ποτών έχει παραβλεφθεί μέχρι πρόσφατα”.

“Ωστόσο, η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη διαθεσιμότητα του νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό αλλά και σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού τροφίμων, σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη σύνδεση μεταξύ των αποβλήτων τροφίμων, του νερού και των κλιματικών αλλαγών”.

Ο David Tickner, επικεφαλής των προγραμμάτων νερού στη WWF, έκανε στους καταναλωτές μια σύσταση να συμβάλουν στη μείωση της σπατάλης νερού στα τρόφιμα.

SOURCE HERE

Advertisements

Ignore, Copy and Steal. When Ideas Go Public.

March 22, 2011 § Leave a comment

When you have an idea and make the idea public, one of three things will happen, and what you should learn from each one…

1. Everyone will ignore the ideaWhat could this mean… Your idea did not fill a need or a desire. The conditions may not be prime. Learn from this experience by studying current social and market trends, including basic human needs. Every idea must fill a core human need.

2. Someone will unsuccessfully copy the idea – In other words, they end up creating an inferior product and yours remains the better of the two, and gains greater traction. Learn from their mistakes. Other people’s mistakes often give us an insight into the strengths of our ideas, giving us even a greater opportunity to leverage on the strengths.

3. Someone will successfully copy the idea – They steal the idea and make it better. If you have no option for legal repercussion – learn from their success, your failure, and move on.

Takeaway: Learn from each scenario, whether or not your idea was a success.

Source HERE

Where Am I?

You are currently browsing the Research category at Astonishing Flowers.

%d bloggers like this: